Lira nova - softver kao umetnost

Lira nova

O nama

Lira nova je informatička agencija, specijalizovana za izradu softverskih rešenja za Internet i intranet okruženje


Lira nova

Projekti

  • Lira LPA - softverski paket (podsistem) za rad lokalnih poreskih administracija Web portal - provera stanja poreskih obaveza
  • Lira Medicus - softver za dijalizne centre
  • Lira ArhIs - arhivski informacioni sistem
  • Lira LBS - softverski paket (podsistem) za planiranje i izvršenje budžeta
  • Javna svojina - softver za evidenciju javne svojine lokalnih samouprava

Lira nova

Tim

Lira tim čine specijalisti u oblastima:

  • Projektovanja softvera
  • Administriranja mreža i operativnih sistema
  • Konsaltinga u oblastima budžetskog i poreskog sistema
  • Grafičkog i veb dizajna
  • Hardvera

Sve discipline su povezane i integrišu znanja u sistem koji radi u sinegiji i obezbeđuje izuzetne rezultate i podršku.


Lira tim čine i partneri, nezavisne privatne firme sa kojima je učvršćena dugogodišnja saradnja.

Lira nova

Vizija

Oslonjeni na znanje i iskustvo, inspirisani željama korisnika, trasiramo put u budućnost.

Želimo da budemo pouzdan partner, realizator želja, izvor ideja, izbor za mlade saradnike.

Ništa nije previše daleko da ne bi moglo biti dosegnuto.


Lira nova

Istorija


Lira nova

Tehnologija


Lira nova

Kontakt

Lira nova

Dubrovačka 15, Beograd

Mobilni tel.: +381-63-7722360
Fiksni tel.: +381-11-2920288
Faks: +381-11-2920288

Email: office@lira.rs, lira.sistem@gmail.com, liranova.lpa@gmail.com


Lira
Music sample - Vangelis and Jean Michelle Jarre -=≡=- Alpha